Ako prebieha starostlivosť o klienta

 

 

  Na naše centrum sa môžete obrátiť z vlastného rozhodnutia, alebo na odporúčanie školy, detského lekára...
  Je pre nás veľmi dôležité mať čo najviac informácií ohľadom ťažkostí Váško dieťaťa, preto vždy uvítame aj vyjadrenie k problému napr. triedneho učiteľa, lekára...
  Zvyčajne je prvý kontakt so psychológom, ktorý na základe anamnézy (rodinnej, zdravotnej, školskej)  a psychologického vyšetrenia odporučí ďalší terapeutický postup (napr. špeciálno.pedagogické vyšetrenie, absolvovať odborné lekárske vyšetrenie) a napíše odporúčanie do školy.
  Po absolvovaní psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia sa vypracúvajú správy a odporúčania do školy pre výchovno-vzdelávací proces na základe individuálnych potrieb dieťaťa. Pomáhame pri individuálnom začlenení dieťaťa a poskytujeme pedagógom poradenstvo.
  Deťom s vývinovými poruchami učenia zabezpečí špeciálny pedagóg SCŠPP reedukáciu - cvičenia pomáhajúce naučiť sa zvládať ťažkosti v učení a hľadanie náhradných spôsobov ako učenie zvládnuť.  
  Psychológ poskytuje individuálnu a rodinnú terapiu.
  Venujeme sa deťom so širokou škálou zdravotných ťažkostí a problémov. Ich presný popis nájdete, ak si kliknete na "Služby". 
   
   
  Ak si nie ste istí, či nás máte osloviť s ťažkosťami Vášho dieťaťa, môžete nám napísať mail na :
  scsppstaralubovna@gmail.com
    
  alebo zavolať na tel č.
  0905 378 446