Programy pre deti

Ponúkame stimulačné programy:

STIMULAČNÝ PROGRAM PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, ktorý je určený pre deti od 1 do 6 rokov.

STIMULAČNÝ PROGRAM PREDŠKOLÁČIK, ktorý je určený pre deti od 5 rokov, pre deti s odkladom školskej dochádzky, prípadne pre deti, ktoré majú ťažkosti s písaním, čítaním a počítaním v 1. ročníku.

Pre viac info si kliknite na stránky pre ne určené v hlavnom menu.