Ponúkame:

Skupinové Psychologické poradenstvo

pre pedagogických a odborných zamestnancov školy

 

Ponuka a cenník:

Individuálne psychologické poradenstvo pre PZ/OZ1 ........................................... 30 eur/ 50 min

Skupinové psychologické poradenstvo pre PZ/OZ2 ...........................................150 eur/ 2 hodiny

Skupinové psychologické poradenstvo pre PZ/OZ2 ...........................................200 eur/ 3 hodiny

1Individuálne psychologické poradenstvo je možné aj ONLINE formou.

2Pri skupinovom poradenstve sa pracuje so skupinou max. 15 PZ/OZ. Cena za jednu skupinu.

 Pri miernom prekročení počtu, dohoda možná.

 

Ponuka lektorských služieb

Aktualizačné vzdelávanie

 

Cenník:

 Prednáška1 - 2 hodiny ................................................... 200 eur

Workshop2 – 2 hodiny .................................................. 150 eur

Ďalšia hodina prednášky/workshopu ............................ 50 eur

 1počet osôb na prednáške je neobmedzený

2 pracuje sa so skupinou max 15 ľudí

 

 

Ponuka supervízie

 

 

Cenník

Individuálna supervízia ......................................... 30 eur/ 60 min

Skupinová supervízia* ...........................................50 eur / 60 min

*skupinu tvorí 2-6 ľudí

Kontakt:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie

pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím

Farbiarska 12, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 510 59 657, DIČ 212 059 5873

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Hlinková

Telefón: 0905 378 446

E-mail: scsppstaralubovna@gmail.com