Psychologické poradenstvo pre dospelých

Aktuálna situácia si žiada nové spôsoby poskytovania psychologickej pomoci. A preto ONLINE PORADENSTVO v tejto náročnej situácii vítame :)

Psychologické poradenstvo Vám poskytne psychologička PhDr. Katarína Hlinková.

Doterajšie vzdelanie a výcviky, ktoré sú významné pre prácu s dospelou klientelou:

1999-2004 Štúdium jednoodborovej psychológie na FF PU

2007 Doktorát zo psychológie

2005-2009 Psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii, ktorý zahŕňa Systemickú psychoterapiu, Na riešenie orientovanú psychoterapiu a Naratívnu psychoterapiu (800 hodín)

2008 Výcvik vo supervízii poradenskej a terapeutickej práci s klientom (100 hodín)

2016 Psychodiagnostika dospelých

2016 Vzdelávanie v krízovej intervencii (40 hodín)

2020 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami 

 

Výhody online poradenstva:

- ste v pohodlí domova

- dohodneme sa na presnom čase

- možnosť anonymného poradenstva napr. cez e-mail

 

Cenník

online konzultácia od 9:00 - 16:00 (45 min) 15 Eur
online konzultácia mimo bežného času 9:00 - 16:00 (45 min) 30 Eur
mailová odborná konzultácia (3 odpovede mailom) 10 Eur

Uskutočnenie služby pre klienta sa uskutoční až po uhradení poplatku za službu na účet SCŠPP.

 

Kontakt

0905 378 446

onlineporadnasl@gmail.com