Predškoláčik

 Program zahŕňa:

  •  odbornú psychologickú diagnostiku
  • individuálne nastavený plán rozvoja dieťaťa - stimulačný program
  • 10 individuálnych cvičení s dieťaťom na rozvoj predškolských zručností
  •  

Výsledky programu PREDŠKOLÁČIK:

  • zlepšenie pozornosti
  • rozvíjanie slovnej zásoby, komunikačných schopností, všeobecného rozhľadu
  • zlepšenie jemnej motoriky a kresby
  • zlešenie spolupráce pri riadenej činnosti - nácvik pracovných zručností potrebných pre prácu v škole a písanie domácich úloh
  • zlepšenie fonematického uvedomovania - rozlišovanie hlások, slabík v slove
  • zlepšenie priestorovej predstavivosti a logického myslenia

Trvanie:

 1 hod. - diagnostika

10 hodín/ 45 min. individuálnych cvičení s dieťaťom

 

Cena: 99 Eur 

- v prípade, že máte záujem navýšiť počet individuálnych hodín s dieťaťom, dopláca sa 10 Eur/45 min

Klienti poradne a deti so zdravotným znevýhodnením - ZDARMA!

 

 

Volajte:

0905 378 446