Žiadosť o vyšetrenie pre rodičov dieťaťa

Rodič dieťaťa k žiadosti o vyšetrenie v SŠCPP musí podľa aktuálnych zákonov doložiť:

  •  odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast  (súčasť prihlášky)
  • alebo
  • odporúčanie od Centra poradenstva a prevencie
  •  

Pre otvorenie dokumentu kliknite na pravý horný roh!